the Nijmegen  Dutch-Arabic

Dictionary Project

IMPORTANT UPDATE 2014

 

het Nijmeegs Nederlands-Arabisch

Woordenboekproject

BELANGRIJKE UPDATE 2014

 

            للمعلومات بالعربية، أنظر الربط التالي: مقدمة القاموس باللغة العربية

This website describes the process of compiling the Dutch-Arabic and Arabic-Dutch dictionaries prepared by a team of arabists at the University of Nijmegen (the Netherlands), published in 2003 by Bulaaq, Amsterdam.

 

This site contains information about:

bullet

Dictionaries, Lexicography and Arabic Dictionaries in particular
 

bullet

Historical overview of the project: the stage before the actual compilation started
 

bullet

Plans about how to carry out the project
 

bullet

the working methods
 

bullet

sample pages from both parts of the dictionary
 

bullet

difficulties encountered during the compilation
 

bullet

special attention to the phenomenon of collocation, which is also one of the innovating aspects of these dictionaries
 

bullet

the team of collaborators
 

bullet

the editorial committee
 

bullet

other sites about Arabic lexicography and dictionaries, bibliographical information
 

bullet

conclusions and observations
 

bullet

financial support
 

bullet

practical information (ISBN, price etc.)
 

bullet

list of abbreviations

 

Deze website beschrijft het proces van de samenstelling van de Nederlands-Arabische en Arabisch-Nederlandse woordenboeken die door een team van arabisten aan de Universiteit van Nijmegen zijn geproduceerd, en die in 2003 bij Bulaaq te Amsterdam zijn uitgegeven.


Deze site bevat informatie over:

bullet

Woordenboeken, Lexicografie, Arabische woordenboeken in het bijzonder
 

bullet

historisch overzicht van het project: het stadium voordat de feitelijke samenstelling was gestart
 

bullet

plannen over hoe het project zou worden uitgevoerd
 

bullet

de werkwijze
 

bullet

voorbeelden uit beide delen van de woordenboeken
 

bullet

moeilijkheden waarop wij zijn gestuit bij de samenstelling
 

bullet

speciale aandacht voor het verschijnsel collocatie, dat ook één van de vernieuwende aspecten van deze woordenboeken vormt
 

bullet

het team van medewerkers
 

bullet

de hoofdredactie
 

bullet

andere websites over lexicografie van het Arabisch en Arabische woordenboeken
 

bullet

conclusies en constateringen
 

bullet

financiële steun
 

bullet

praktische informatie (ISBN, prijs etc.)
 

 

bullet

lijst met afkortingen

Deze website is grotendeels in het Engels geschreven, na afloop van de uitvoering van het project, teneinde een internationaal publiek kennis te laten nemen van de resultaten.

 

Nedstat Basic - Free web site statisticsNedstat Basic - Free web site statistics